Trách nhiệm xã hội

SD PHARMA / Giới Thiệu / Trách nhiệm xã hội

» Trách nhiệm xã hội

Bên cạnh đó, SD Pharma đã chia sẻ trách nhiệm với xã hội qua những hoạt động xã hội thiết thực.Luôn hướng đến cộng đồng với phương châm “Vì sức khỏe cộng đồng” là hoạt động xuyên suốt nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.Cùng chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo, SD Pharma tích cực tham gia các chương trình y tế khám chữa bệnh, phát thuốc từ thiện, tuyên truyền sức khỏe…

SD Pharma phấn đấu xây dựng và phát triển thành biểu tượng của Công ty giàu tính nhân văn, tính cộng đồng, làm chuẩn mực cho mô hình Công ty kiểu mới: Công ty phát triển vì cộng đồng.